Biology & Geology 1º ESO. CLIL

20,18 €
Quantitat

Es tracta d'un dos en un -llibre de text i quadern de treball- elaborat d'acord amb la metodologia AICLE, integrant l'aprenentatge de continguts de Biologia i Geologia amb l'aprenentatge de la llengua anglesa. A cada unitat es treballen les diferents destreses (llegir, escoltar, escriure i parlar) en nombroses i variades activitats a realitzar. Es complementa amb una guia didàctica del professor que inclou les solucions.
_0000411
ISBN/EAN : / 9788416663224