Algoritmos y programación en lenguaje C. 2º Bachillerato

15,38 €
Quantitat

La finalitat d'aquest llibre per a segon de batxillerat és que l'estudiant sigui capaç de comprendre la lògica de la programació estructurada, especialment en el disseny d'algorismes. L'alumne rep amb ell l'orientació bàsica i fonamental que necessita per desenvolupar-se en el món digital.
_0003671
ISBN/EAN : / 9788417493035