Naturkunde 6.Klasse - Ciències Naturals 6è Curs

26,83 €
Quantitat

Es tracta d'un llibre adaptat a la LOMQE i dissenyat per a col·legis bilingües d'alemany o amb secció bilingüe d'alemany. Aquesta dividit en 6 unitats didàctiques, les quals contenen: un llistat de vocabulari bilingüe en alemany i espanyol, l'exposició de continguts, diferents tipus d'activitats ajusto a la unitat treballada i un esquema final, que resumeix tot el contingut tractat al llarg de la unitat didàctica.
_0002318
ISBN/EAN : / 9788494753480