Temario Educación Musical (castellano)

85,58 €
Quantitat

El llibre, de 25 temes, en el tema inicial legislatiu fa referència als diferents decrets de cada comunitat autònoma. El temari es va revisar i actualitzar el 2019, millorant introduccions, conclusions, bibliografia i normativa LOMCE. Conté la versió en castellà i català, aquesta última amb normativa per a Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. El temari té una extensió ajustada a 7 folis, unes 14 pàgines de mitjana. La versió del 2019 està ajustada a 6 folis amb l'actualització pertinent. Aquest temari de qualitat inclou gràfics, imatges, pentragrames, etc.

A partir del setembre del 2021 apareixerà una nova versió millorada en continguts pedagògics i normativa LOMLOE en català i castellà.

_0001966
ISBN/EAN : / 9788492999040