Ready? Steady? Go!! 1º ESO CLIL

17,30 €
Quantitat

El llibre de l'alumne es complementa amb el Llibre per al professor, amb solucionari i amb descripció detallada dactivitats i dels elements curriculars en aquest últim. La metodologia densenyament de les diferents UU.DD. està basada en l'enfocament CLIL i consta de 9 UU.DD. que compleixen amb el RD 1105/2014 de 26 de Desembre, normativa legal que desenvolupa la LOMCE i, que és vigent i vàlid per a tota Espanya.
_0000200
ISBN/EAN : / 9788416663248