Temari + Supòsits + PD tipus 1...

Temari + Supòsits + PD tipus 1 Processos de Gestió Admin (versió Catalunya)

_0009129_0009130_0009131_0009662_PD_PGA_CAT
191,35 €

Quantitat Descompte per quantitat Estalvieu
5 5% 47,84 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat al 2022. Aquest material consta de 3 volums; el primer aglutina des del tema 1 al 20; el segon del 21 al 39; i el tercer el 40 al 61. Es pot comprar de forma conjunta (més econòmic), o per volums. Els temes són curts, clars i ajustats a les dues hores. Tenen una extensió de 6 a 7 folis, unes 12-14 pàgines. Aquest material, constantment actualitzat, es millora i s'actualitza cada any en qualsevol dels seus blocs de continguts. 
  2. Llibre de supòsits editat el novembre del 2017 i ampliat, millorat i revisat el març del 2021. Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució, distribuïts pels blocs de compra venda; documentació administrativa; gestió de compres; existències; inventaris; informàtica; liquidació d'IVA; nòmines; prorrata; transport; i d'altres. Hi ha un nou llibre de supòsits pràctics de PGA per a Catalunya, editat el març del 2021, d'acord amb els criteris, normativa i directrius específiques de la Generalitat de Catalunya.
  3. La programació i les unitats didàctiques desenvolupades per a diferents mòduls i comunitats que s'inclouen, consten d'un contingut provat en oposicions. Conté una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, la comunitat o la convocatòria, en català i castellà, segons les comunitats. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
No reviews
Product added to wishlist
Product added to compare.