Supòsits pràctics Processos de Gestió Administrativa (versió Catalunya)

51,92 €
Quantitat

Llibre editat el novembre del 2017 i ampliat, millorat i revisat el març del 2021. Aquest material consta de 89 supòsits pràctics amb la seva resolució, distribuïts pels blocs de compra venda; documentació administrativa; gestió de compres; existències; inventaris; informàtica; liquidació d'IVA; nòmines; prorrata; transport; i d'altres.

Hi ha un nou llibre de supòsits pràctics de PGA per a Catalunya, editat el març del 2021, d'acord amb els criteris, normativa i directrius específiques de la Generalitat de Catalunya.

_0009662
ISBN/EAN : 9788418777073 /