Supòsits pràctics Geografia i Història (Catalunya)

47,12 €
Quantitat

Aquest llibre pretén ser una eina per ajudar l’opositor de l’especialitat de Geografia i Història del cos de professors d’ensenyament secundari a superar la part A (prova pràctica) de la segona prova de la fase d’oposició. Creiem que el que pot resultar més útil és proporcionar una guia o proposta per solucionar els possibles casos pràctics que permentin que l’opositor elabori la seva pròpia solució.

En primer lloc es presenta una anàlisi acurada del text de la convocatòria pel que fa a aquesta prova, punt de partida bàsic per afrontar el desenvolupament dels casos pràctics.

Es considera que, més enllà de les particularitats de la prova pràctica tant en la convocatòria de 2020 com en l’anterior de 2018, cal que l’opositor domini les tècniques bàsiques del treball procedimental en matèries que s’inclouen en l’especialitat de Geografia i Història. Així, el llibre inclou una guia pel comentari de text, de mapes, d’obres d’art i d’exercis pràctics de geografia, que cal dominar per afrontar la preparació de la prova.

El nou model de prova pràctica per les oposicions a Catalunya es va implantar en la convocatòria de 2018. Es presenta una proposta de solució d’aquell exercici.

En la tot just resolta convocatòria de 2021 es va presentar un model de prova pràctica que concretava la línia que s’havia iniciat en la convocatòria anterior, consistent, per una banda, en el plantejament d’unes qüestions prèvies referides als continguts acadèmics i cientifics de l’especialitat i per una altra, en el desenvolupament d’una situació d’aprenentatge.

Es presenten propostes o guies de resolució del model de pràctic que va presentar el Departament d’Educació com a exemple i dels tres casos que s’han plantejat en la prova.

_0009410
ISBN/EAN : 9788418269943 /