Temario Educación Primaria (castellano)

85,58 €
Quantitat

A partir de l'estiu del 2020 sortirà una versió més actualizada basada en els criteris de qualificació dels tribunals i capacitat i forma d´estudi més adient pels opositors. El temari en català té versió de 28 temes per a Catalunya, 29 temes per al País Valencià i per a les illes Balears de 25 temes.

Cada temari està adaptat legislativament i amb continguts específics per a cada comunitat en català normatiu, també hi ha una versió del temari per al país valencià en la variant del valencià.

  Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis, 10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i web grafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

_0000701
ISBN/EAN : 9788494283680 /