Supuestos prácticos Administración y Dirección de Empresas (castellano)

47,12 €
Quantitat

Un llibre de supòsits pràctics pot ser d'amplitud il·limitada, tant en exercicis més “teòriques” (de desenvolupament) com en parts més específiques (exercicis). En aquest llibre s'ha intentat presentar amb mesura models d'exercicis similars als apareguts en diferents convocatòries i en diferents comunitats, fent un recorregut per la varietat de temes als quals es refereixen, intentant no obviar cap tema el supòsit pràctic del qual pugui ser objecte d'aparèixer en una convocatòria.

Per a facilitar la identificació dels temes teòrics, s'han classificat els supòsits pràctics en blocs temàtics teòrics. La classificació no és excloent ni exclusiva, però s'ha realitzat per a facilitar a l'opositor l'estructuració i identificació d'aquests, però es recomana no “encasellar” ampliant-los amb la teoria.

En alguns exercicis trobem un distintiu EXAMEN!!!, per a marcar exercicis que, encara que amb altres dades però amb requeriments molt similars, han aparegut en convocatòries anteriors en diferents comunitats.

_0007407
ISBN/EAN : 978-84-17997-46-5 /