Temario + Supuestos + PD tipo 1 Latín (castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari és un temari curt, és clar, ajustat a les dues hores, té una mitjana de 5 folis per tema. Té un temari complementari afegit sense cost que va ser el publicat el 2011 i derogat el 2012. Aquest s'envia com a suport al primer sense cost en format paper. 2. El llibre de supòsits és un compendi de tots els autors i obres clàssiques amb la seva traducció i resolució que solen sortir a totes les convocatòries d'oposicions de llatí de totes la comunitats autònomes. 3. S'inclou una programació i unitats desenvolupades en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions. Solen estar en versió en castellà o català segons comunitats i especialitat. Aquest material pot servir de guia per realitzar la seva propi o hauria de ser modificada a causa de la seva distribució massiva.
_0005181_0005182_0005183_PD_LATIN
ISBN/EAN : /