Temario + Supuestos + PD tipo 1 Geografía e Historia (castellano)

191,35 €
Quantitat

Aquest pack compren:

1. Aquest temari es va realitzar a l'octubre del 2017 per un preparador d'oposicions, autor de l'obra. L'obra es compon de tres volums que els pot adquirir de manera conjunta (més econòmic) o per volums solts. Té una versió en català acabada al 2019 y millorada.

El primer volum correspon al bloc de Geografia i engloba els 31 primers temes. El segon volum va des del tema 32 al 54 i correspon al bloc d'Història. El tercer volum va del tema 55 al 72 i correspon al bloc d'Història de l'Art.

Els temes renovats i actualitzats es desenvolupen en base a un índex i subíndex, introducció, part central, conclusió i bibliografia. Aquests tenen una mitjana d'extensió de 5 pàgines llevant l'índex ajustat a les dues hores de durada que marca les convocatòries.

2 Aquest llibre de supòsits editat al novembre del 2017, planteja inicialment estratègies per resoldre qualsevol supòsit pràctic, estratègies i guions de resolució per als supòsits de geografia, comentaris d'Història de l'Art, comentaris de textos històrics i posteriorment planteja un paquet de supòsits de geografia amb la seva resolució .

En una segona part apareixen supòsits d'Història de l'art (arquitectura, escultura i pintura) amb la seva resolució, supòsits d'Història i una bibliografia i web grafia de consulta. S'han revisat totes les comunitats autònomes.

El llibre inclou 20 supòsits d'Història d'Andalusia, Comunitat Valenciana ... 55 supòsits d'Història de l'Art a color molts d'elles de convocatòries actuals i 30 supòsits més de Geografia amb la seva resolució.

La programació i les unitats desenvolupades que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català o castellà segons comunitats , aquesta adaptada a la seva comunitat autònoma .. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la darrera convocatòria.

_0002031_0002032_0002033_0001794_PD_GYH
ISBN/EAN : /