Temario + Supuestos + PD tipo 1 Economía (castellano)

190,38 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari editat al desembre del 2017y actualitzat al 2019, consta de dos volums (més econòmic) o la seva compra de manera diferenciada. El primer volum està destinat a la introducció a l'economia, micro i macro economia, creixement econòmic i cicles, inflació, atur i mercat i actualitat econòmica. El segon volum a l'economia de l'empresa, funció comercial, inversió i finançament, matemàtiques financeres, organització d'empreses, recursos humans, funció financera i didàctica de l'economia. 2. El llibre de supòsits va ser publicat al maig del 2018, conté 56 camps diferenciats (rendes, balanços, macroeconomia, comptabilitat nacional...) amb els seus corresponents supòsits i resolucions, també té una part de supòsits que han sortit en cada comunitat autònoma amb la seva resolució. 3. S'inclou una programació i unitats desenvolupades amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català i castellà segons comunitats. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.

_0001874_0001875_0002812_PD_ECO
ISBN/EAN : /