Temario + Supuestos + PD tipo 1 Inglés primaria

147,12 €
Quantitat

Aquest paquet comprèn:

  1. El temari d'anglès primària està disponible en la versió en anglès per a totes les comunitats, amb els seus annexos legislatius corresponents, sobretot en el tema 20. Inclou també un CD amb annexos didàctics. Consta d'una versió nova del novembre del 2020 per a Andalusia, i d'una altra per a Catalunya (exclusiva) i la Comunitat Valenciana. El temari constarà de futures revisions i millores durant els dos anys següents, juntament amb la seva versió digital gratuïta. De fet, es va dur a terme una revisió i millora ortogràfica el gener del 2021. La darrera versió actualitzada i millorada per diferents preparadores i preparadors contenen temes resumits en una mitjana de 4-5 folis, unes 9-10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió, legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.
  2. L'última versió millorada i ampliada del llibre de supòsits es va dur a terme el maig del 2018, i la versió per a Catalunya el maig del 2019. A aquestes li seguiran futures millores durant el 2021, juntament amb la seva versió digital gratuïta. El llibre planteja 38 supòsits de curta durada, és a dir, de preguntes curtes i mitjanes, i altres de situacions pràctiques per resoldre a l'aula. Aquest compendi de diferents supòsits de totes les comunitats autònomes, a excepció del listening, està ajustat a les dues hores de durada per cada supòsit o paquet de supòsits. Són supòsits de tots els cursos de primària, de metodologia didàctica, de necessitats educatives, TIC, diversitat, de centres rurals agrupats, coeducació, de competències, etc.
  3. La programació i les unitats desenvolupades que s'inclouen contenen un contingut provat en oposicions, i consten d'una programació en format Word en anglès, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, la comunitat o la convocatòria. Cada una està adaptada a seva comunitat autònoma. El material, en format modificable i imprimible, acostumar a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions. Inclou versions diferenciades i exclusives per a Catalunya, Balears i València.
  4. Aquest paquet inclou l'actualització de la LOMLOE i la millora de continguts sense cost durant dos anys.

_0000511_0000002_PD_INGL_PRIM
ISBN/EAN : /