Supòsits pràctics Educació Infantil...

Supòsits pràctics Educació Infantil (Catalunya)

_0004893
56,73 €

Cantidad Descuento unitario Usted ahorra
5 5% 14,18 €
 

L'última ampliació i revisió d'aquest llibre es va dur a terme el desembre del 2020. Consta d'una versió específica normativa i didàctica per a Catalunya en català, una per a la Comunitat Valenciana i Balears (versió 2021-2022), i una altra versió nova i millorada en castellà per a la resta de comunitats. El llibre té una part inicial d'introducció, consells i guió per resoldre qualsevol tipus de supòsits pràctics a l'aula, així com també fonts que es poden consultar. Posteriorment desenvolupa, en les seves 176 pàgines, 13 supòsits pràctics, de 14 pàgines d'extensió cada un, ajustant-se a les dues hores de desenvolupament.

El seu desenvolupament consta de la presentació del plantejament, dades bàsiques del plantejament didàctic, objectiu global, condicionants, i la seva connexió amb el currículum, programa de treball i pautes concretes d'actuació, conclusió, bibliografia i webgrafia, incloent en aquests grans apartats, els subapartats d'objectius, continguts, activitats, NEE, etc. Els supòsits abasten tots els blocs de continguts i legislació de totes les comunitats autònomes, utilitzant supòsits que han sortit en cada convocatòria. Aquest material s'amplia durant dos anys amb ampliacions sense cost digitals, juntament amb la seva versió digital gratuïta.

Si durant la implantació de la LOMLOE, aquesta comporta una implicació en l'etapa d'infantil, s'aportaran nous supòsits desenvolupats i relacionats amb la nova llei i els currículums autonòmics en el 2021.

No reviews

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación