Temari + Supòsits + PD tipus 1...

Temari + Supòsits + PD tipus 1 Educació Física primària (Catalunya)

_0002786_0005076_PD_EF_PRIM_CAT
147,12 €
 

Aquest paquet comprèn:

  1. Temari actualitzat amb nova normativa en 2022. Els temes són curts, clars i de fàcil memorització i estudi, contenen una mitjana de 4-5 folis, unes 9 pàgines. El temari s'ajusta exactament a l'enunciat amb la seva introducció, desenvolupament teòric i didàctic, conclusió, normativa, bibliografia i webgrafia. El temari conté annexos teòrics i didàctics complementaris en format digital, juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.
  2. El llibre de supòsits pràctics conté una versió ampliada de 3 supòsits amb un total de 158 pàgines en format llibre i en format digital gratuït, afegit als 9 restants. El llibre té una primera part de consideracions prèvies per poder fonamentar i resoldre qualsevol supòsit pràctic de desenvolupament o de pregunta curta de totes les comunitats. Els supòsits distribuïts en els blocs de salut, habilitats motrius, jocs i esports, expressió corporal i activitats en el medi natural tenen annexos complementaris d'informació i imatges explicatives, inclouen supòsits de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia, etc., i de diferents cursos i situacions d'examen. Aquest llibre té una versió en català adaptada a la normativa de Catalunya i a la seva convocatòria.
  3. La programació i unitats desenvolupades que s'inclouen consten d'un contingut provat en oposicions. Conté una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons l'especialitat, comunitat o convocatòria en català o castellà. El material, en format modificable i imprimible, acostuma a contenir annexos legislatius i complementaris a les defenses, que acostumen a estar ajustades al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.

No reviews
Artículo añadido a la lista
Artículo añadido a la comparación