Supòsits pràctics Educació Primària (Catalunya)

47,12 €
Quantitat

Aquest llibre té la seva última versió millorada i ampliada al Juny del 2020, seguiran futures millores durant el 2021 junt amb la seva versió online gratuïta. Aquesta versió té la seva normativa i desenvolupament didàctic conforme la normativa catalana i la forma de treball per àmbits i dimensions.

El llibre en el seu pròleg estructura els supòsits per àrees, acció tutorial, habilitats socials, atenció a la diversitat, aspectes metodològics i dins d'aquests supòsits relacionats amb TICS, alumnes amb discapacitats, alumnes en centres CAES, centres rurals, CRA i exemples de supòsits de diferents comunitats. 

Els 34 supòsits pràctics amb la seva resolució ajustats a les dues hores, tenen un patró basat en l'anàlisi del plantejament didàctic, consideracions prèvies: marc legal i normatiu i marc teòric, programa de treball i pla concret d'actuació (justificació, aspectes metodològics i activitats , intervenció educativa,avaluació,inclusió), conclusió, legislació, bibliografia i recursos digitals. 

Al 2020 es reformen els supòsits de diversitat , gènere i inclusió actualitzats a la normativa vigent.

Aquest llibre té una versió exclusiva per a Catalunya i altra per al País Valencià i Balears amb la seva normativa i els últims supòsits de la darrera convocatòria.

_0004741
ISBN/EAN : / 9788417493981