Quadern de lectoescriptura (valencià)

24,03 €
Quantitat

L´objectiu és APRENDRE A LLEGIR I ADQUIRIR UNA BONA COMPRENSIÓ LECTORA, seguint les etapes explicades i l´ordre alfabètic de cada consonant assenyalada, sense deixar-te cap per donar. És un llibre on es treballa varies competències bàsiques al mateix temps. Comunicació lingüística (lectoescriptura), competència matemàtica, competència aprendre a aprendre, competència autonomia i iniciativa personal.

_0004187
ISBN/EAN : / 9788494320459