Temari Educació Primària per a Catalunya (temes 26-28)

8,65 €
Quantitat

Aquests temaris tenen els 25 temes comuns amb la seva legislació específica en català i castellà per a Catalunya, Balears i Comunitat Valenciana. S'inclou un llibre complementari de 3 temes més per a Catalunya i 4 temes per a la Comunitat Valenciana. Aquestes versions actualitzades es van fer el 2018 i 2019. El temari tindrà futures revisions i millores durant els dos anys següents juntament amb la seva versió en línia gratuïta. L'última versió actualitzada va ser a l'octubre del 2018 realitzada diferents preparadors d'oposicions de cada comunitat autònoma. Tots els temes tenen una mitjana de 5 folis (10 pàgines) i són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.
_0003776
ISBN/EAN : / 9788417493837