Supuestos prácticos Lengua castellana y Literatura

47,12 €
Quantitat

Aquest llibre es va acabar el 2017 i es va ampliar en el 2018. Consta d’una primera part de consideracions importants per preparar els supòsits pràctics. Posteriorment desenvolupa la variant enquadrament pràctic coherència/cohesió vàlida per a les tipologies textuals. A continuació desenvolupa supòsits de comentaris sintàctics, semàntics, pragmàtics, filològics, lingüístics, etc., simulacres pràctics complets, un total de 21 supòsits pràctics. Aquest llibre inclou una segona part de supòsits pedagògics amb la versió de Canàries desenvolupada.

_0000306
ISBN/EAN : / 9788416663811