Temario + Supuestos + PD tipo 1 Audición y Lenguaje (C. y León)

143,27 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari té la seva última versió millorada i ampliada al setembre del 2018. Hi ha una versió nova per a Catalunya que estarà finalitzada al juny del 2019. El temari té versions en els set primers temes que són purament legislatius per a Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana, Cantàbria, Castella i Lleó, Madrid i Múrcia, la resta de comunitats es poden demanar a encàrrec encara que es realitzaran durant el 2019. Las últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 5 folis per temes (10 pàgines). Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El tema està preparat per ser llegit en públic com marquen les convocatòries. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al juny del 2018 per preparadores d'oposicions d'Audició i Llenguatge. La versió nova per a Catalunya és de desembre del 2018. El llibre ha revisat totes les normatives autonòmiques i planteja en 323 pàgines uns primers apartats de consideracions prèvies, casos que ens podem trobar en oposicions i després estratègies de resolució distribuïts per blocs de discapacitats de 20 supòsits pràctics amb la seva resolució segons les convocatòries vigents. A més inclou més casos per practicar i sobretot un ampli elenc d'activitats incloses en els supòsits. La versió de Catalunya en català té la mateixa distribució però més reduïda però clara i concisa. No obstant això recomanem la possibilitat d'obtenir els dos llibres per a Catalunya pel suport que ofereix el primer. 3. El plà de suport i les unitats desarrolladas per cas o casos que s'inclou han sigut provades en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 10, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria

_0006397_0000282_PD_AL
ISBN/EAN : /