Temario + Supuestos + PD tipo 1 Audición y Lenguaje (castellano)

143,27 €
Quantitat

Aquest pack comprèn:

1. Aquest temari té la seva última versió millorada i ampliada al setembre del 2018. Hi ha una versió nova per a Catalunya que estarà finalitzada al Novembre del 2020. El temari té versions en els set primers temes que són purament legislatius per a Andalusia, Astúries, Comunitat Valenciana, Cantàbria, Castella i Lleó, Madrid i Múrcia, la resta de comunitats es poden demanar a encàrrec encara que es realitzaran durant el 2020-21.Las últimes versions actualitzades i resumides tenen una mitjana de 5 folis per temes, 10 pàgines. Els temes són curts, clars i ajustats a les 2 hores. Tenen introducció, desenvolupament, propostes i intervenció educativa, conclusió i legislació, bibliografia i webgrafia. El tema està preparat per ser llegit en públic com marquen les convocatòries. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació.

2. Aquest llibre de supòsits té la seva última versió millorada i ampliada al juny del 2018 per preparadores d'oposicions d'Audició i Llenguatge. La versió nova per a Catalunya és de Desembre del 2018.El llibre ha revisat totes les normatives autonòmiques i planteja en 323 pàgines uns primers apartats de consideracions prèvies, casos que ens podem trobar en oposicions i després estratègies de resolució distribuïts per blocs de discapacitats de 20 supòsits pràctics amb la seva resolució segons les convocatòries vigents. A més inclou més casos per practicar i sobretot un ampli elenc d'activitats incloses en els suposits.La versió de Catalunya en català té la mateixa distribució però més reduïda però clara i concisa. No obstant això recomanem la possibilitat d'obtenir els dos llibres per a Catalunya pel suport que ofereix el primer.

3. El pla de suport i unitats desenvolupades per a un o diversos casos que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 10, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria . El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria

_0001534_0000282_PD_AL
ISBN/EAN : /