Temari Educació Física primària (Catalunya)

85,58 €
Quantitat

Aquest temari va ser revisat i millorat al març del 2018, disponible en versió castellà i català elaborats per diferents preparadors d’oposicions. Aquest conté els temes 2, 21, 22 i 24 amb normativa LOMCE del MEC, però té en el seu CD la normativa de cada comunitat autònoma a més d’annexos complementaris de millora a nivell teòric i didàctic. Els temes són curts, clars i de fàcil memorització i estudi, contenen una mitjana de 4,5 folis (9 pàgines). El temari s’ajusta exactament a l’enunciat amb la seva introducció, desenvolupament teòric i didàctic, conclusió i normativa, bibliografia i webgrafia. Conté annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d’estudi i comunicació.
_0002786
ISBN/EAN : / 9788494352065