Temari + Supòsits + PD tipus 1 Educació Física primària (Catalunya)

147,12 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 

1. El temari d'Educació Física Primària va ser revisat i millorat al març del 2018 en versió en castellà i català per diferents preparadors d'oposicions i té una altra millora de contingut durant el Juliol del 2020. Els temes curts, clars i de fàcil memorització i estudi, contenen una mitjana de 4,5 folis, 9 pàgines. El temari s'ajusta exactament a l'enunciat amb la seva introducció, desenvolupament teòric i didàctic, conclusió i normativa, bibliografia i web grafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 

2. El Llibre de supòsits pràctics té una versió ampliada de 3 supòsits amb un total de 158 pàgines en format llibre i en format digital gratuït afegit als 9 restants. El llibre té una primera part per de consideracions prèvies per poder fonamentar i resoldre qualsevol supòsit pràctic de desenvolupament o de pregunta curta de totes les comunitats. Els supòsits distribuïts en blocs de Salut, Habilitats motrius, jocs i esports, expressió corporal i activitats en el medi natural tenen annexos complementaris d'informació i imatges explicatives, inclouen supòsits de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia .... i de diferents cursos i situacions d'examen. Aquest llibre té una versió en català adaptat a la normativa de Catalunya i a la seva convocatòria. 

3. La programació i unitats desenvolupades que s'inclou té contingut provat en oposicions, porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6,9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català o castellà. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.

_0009101_0005076_PD_EF_PRIM_CAT
ISBN/EAN : /