Temari + Supòsits + PD tipus 1 Educació Física primària (Catalunya)

143,27 €
Quantitat

Aquest pack comprèn: 1. El temari d'Educació Física Primària va ser revisat i millorat al març del 2018 en versió en castellà i català per diferents preparadors d'oposicions i té una altra millora de contingut durant el 2019. Els temes curts, clars i de fàcil memorització i estudi, contenen una mitjana de 4,5 folis (9 pàgines). El temari s'ajusta exactament a l'enunciat amb la seva introducció, desenvolupament teòric i didàctic, conclusió i normativa, bibliografia i webgrafia. El temari té annexos teòrics i didàctics en format digital complementàries juntament amb material de tècniques d'estudi i comunicació. 2. El llibre de supòsits pràctics té una versió ampliada de 3 supòsits amb un total de 158 pàgines en format llibre i en format digital gratuït afegit als 9 restants. El llibre té una primera part per de consideracions prèvies per poder fonamentar i resoldre qualsevol supòsit pràctic de desenvolupament o de pregunta curta de totes les comunitats. Els supòsits distribuïts en blocs de Salut, Habilitats motrius, jocs i esports, expressió corporal i activitats en el medi natural tenen annexos complementaris d'informació i imatges explicatives, inclouen supòsits de Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia... i de diferents cursos i situacions d'examen. Aquest llibre té una versió en català adaptat a la normativa de Catalunya i a la seva convocatòria. 3. S’inclou una programació i unitats desenvolupades amb contingut provat en oposicions. Porta una programació en format Word, amb les seves defenses orals de les 6, 9, 12 o 15 unitats didàctiques segons especialitat, comunitat o convocatòria en català o castellà. El material en format modificable i imprimible sol portar annexos legislatius i complementaris a les defenses que sol estar ajustada al temps real d'exposició segons la convocatòria d'oposicions.
_0002786_0005076_PD_EF_PRIM_CAT
ISBN/EAN : /