Programaciones para oposiciones de educación secundaria

Venda de Programacions i Unitats didàctiques d' Educació secundària, Batxillerat i Cicles formatius

Les programacions que aquí mostrem per a la seva elaboració i o venda són dels següents models o tipus i posseeixen les característiques que a continuació indiquem::

TIPUS 1. Programació i Unitats didàctiques d'oposicions. 89 € més les despeses d'enviament (9 €) o enviament per email sense despeses d'enviament.

 • Són programacions amb contingut ja provat en oposicions amb nota superior a 8-9.
 • Estan preparades per entregar i exposar.
 • Estan ajustades a les últimes convocatòries.
 • Han estat lliurades anteriorment a una persona per província de mitjana.
 • Porten la defensa oral del cos central de la programació i el desenvolupament oral de les 6-9-12-15 unitats didàctiques segons convocatòria i comunitat autònoma.
 • Són molt útils per a persones que volen una referència per elaborar la seva pròpia.

TIPUS 2A. Programació i Unitats didàctiques exclusives per persona i província (ex. Andalusia, Comunitat Valenciana...) o paquet de lletres (ex. Comunitat de Madrid) o comarques (ex. Catalunya) o per especialitats (ex. Aragó, Astúries, Canàries...). 159€ més les despeses d'enviament (9€).

 • Tenen totes les característiques de la programació de tipus 1.
 • Han estat fetes i remodelades en el curs acadèmic vigent i millorats sobre una programació presentada amb nota de 9 a mínim.
 • Estan adaptades a cada comunitat autònoma.
 • Són exclusives i úniques per persona.
 • Tenen possibilitat de consultoria en línia amb l'autor.
 • La seva defensa està realitzada en base als criteris d'avaluació de les convocatòries i tribunals.
 • Estes programacions estan indicades per a persones que no tenen coneixements o temps material per elaborar-les.

TIPUS 2B. Ídem a les anteriors, es permet fer canvis parcials (per exemple, incloure un cas concret especificat per l'opositor d'un alumne amb una deficiència concreta).


TIPUS 3. Programació i unitats didàctiques a la carta. 450€ més despeses d'enviament (9€).

 • Aquestes programacions i unitats didàctiques tens les característiques de contingut i qualitat del tipus 2.
 • Desenvolupada en base als criteris de l'opositor que l'envia prèviament per escrit.
 • És possible desenvolupar-les i millorar-les en base al que una ex opositora presenta com programació i unitats pròpies.
 • Es realitzen molt poques programacions d'aquest tipus i només es reserva de l'1 de juny a l'1 de Septembre.

IMPORTANT TIPUS 2 I 3: Són programacions limitades per cursos, àrees i especialitats. Reserva ja amb temps, no garantim la disponibilitat.

Descarrega´t mostres de programacions gratuïtament. Valora la seva qualitat.

PROGRAMACIONS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
Totes les especialitats
Biologia i geologia Prog. sesgada Biologi­a 2on Batxillerat - Versió Castilla la Mancha Descarrega't
Educació física Mostra Programació 3 ESO LOMQE Educació Fisica. Versió Andalusia Descarrega't
Educació física Mostra sesgada Programació 3 ESO LOMQE Educació Fí­sica. Versió Comunitat Valenciana Descarrega't
Educació física Mostra sesgada Programació Educació Fí­sica Secundària 3 ESO LOMQE Versió Castilla la Mancha Descarrega't
Física i química Mostra sesgada programació Fí­sica i Quí­mica 3º ESO Versió Com. Valenciana Descarrega't
Física i química Mostra sesgada Programació Fisica i Quimica 3 ESO LOMCE Descarrega't
Francés Mostra programació Francès 1r ESO versió Canàries Descarrega't
Geografia i història Mostra sesgada Programació Geografia i Historia 3 ESO LOMQE C.V. Descarrega't
Informàtica Mostra sesgada Anàlisi i Disseny daplicacions informàtiques de Gestió. C.V. Descarrega't
Informàtica Mostra sesgada Sistemes Gestors de Bases de Dades. C.V. Descarrega't
Anglés Mostra sesgada Programació Anglés Secundària 1 ESO LOMQE Versió MEC estándar Descarrega't
Anglés Mostra sesgada Programació Anglés Secundària 3 ESO LOMQE Versió MEC Descarrega't
Anglés Programació sesgada Lengua Castellana 3º ESO LOMQE. Aragó. Descarrega't
Llatí Mostra parcial programació Llatí Descarrega't
Llatí Mostra programació Llatí 4t ESO. Versió Madrid Descarrega't
Llatí Mostra sesgada PD Estàndar LlATÍ 4t ESO Descarrega't
Llatí Mostra sesgada Programació 1º batxillerat Llatí Descarrega't
Llengua i literatura Mostra Programació Llengua Castellana 1º ESO LOMQE Murcia Descarrega't
Llengua i literatura Mostra programació Llengua Castellana 4 ESO LOMQE Andalusia Descarrega't
Llengua i literatura Mostra sesgada Programació Llengua i Literatura Castellana estàndar 3 ESO LOMQE Versió MEC Descarrega't
Llengua i literatura Programació sesgada Lengua Castellana 1º ESO LOMQE. Aragó. Descarrega't
Llengua i literatura Programació sesgada Lengua Castellana 3º ESO LOMQE. C.Valenciana. Descarrega't
Matemàtiques Mostra Sesgada Programació LOMQE 3 ESO Matemàtiques 2017 Descarrega't
Música Mostra sesgada PD Música 1r ESO versió C. Valenciana Descarrega't
Orientació educativa Mostra sesgada Programació O. Educativa LOMCE Versió C.V. Descarrega't
PROGRAMACIONS DE BATXILLERAT
Totes les especialitats
Geografia i història Mostra prog. Historia de l Art 2n Batxillerat - Versió Catalunya Descarrega't
Llengua i literatura Mostra Programació Llengua Castellana 1º Batx C. Valenciana Descarrega't
Matemàtiques Prog. sesgada Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 2n Batxillerat - Versió Catalunya Descarrega't
PROGRAMACIONS PER A CICLES FORMATIUS

Totes les especialitats
Administració i direcció dempreses Prog. sesgada Contabilitat i Fiscalitat per Andalusia Descarrega't
Formació i orientació laboral Mostra sesgada Programació FOL cicle Educació Infantil. Versió Andalusia 2017 Descarrega't
Formació i orientació laboral Prog. sesgada FOL Descarrega't
Formació i orientació laboral Prog. sesgada FOL Vitivinicultura - Versió País Basc Descarrega't
Manteniment de vehicles Mostra programació Sistemes auxiliars del motor. Versió Extremadura Descarrega't
Processos de gestió administrativa Mostra programació PGA versió Castella la Manxa Descarrega't